Tin kế toán
Home » Author Archives: lamketoan (page 3)

Author Archives: lamketoan

Psychological treatments for depression

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Read More »

The Future of Medical Science

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Read More »

Technology and its after effects

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Read More »

Yoga the power

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Read More »

Heart Disease and its cure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Read More »

Stem Cells & Regenerative

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Read More »

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động và mức phạt không nộp báo cáo sử dụng lao động

Theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì hàng năm Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động, khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động và phải lập, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động. (Có hiệu lực từ ngày 20/10/2014)   1. Lập báo cáo sử dụng lao động: ... Read More »

Các khoản chi phí tiền lương không được tính vào chi phí được trừ năm 2016

Các khoản chi phí tiền lương không được tính vào chi phí hợp lý năm 2016

Năm 2016 có nhiều sự thay đổi về tiền lương, tiền công và làm sao để biết các khoản chi phí tiền lương, tiền công nào là không hợp lý sẽ bị loại ra khi tính thuế? Sau đây kế toán NTT liệt kê ra một số khoản chi phí tiền lương không được tính vào chi phí được trừ ... Read More »

Thủ tục tham gia Bảo hiểm lần đầu năm 2016

Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm lần đầu năm 2016

Thủ tục tham gia các loại Bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần đầu 2016 Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, Thủ tục ­ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 959/QĐ­BHXH năm 2015 về quản lý thu bảo hiểm xã ... Read More »

Tăng mức lương cơ sở từ 01/05/2016 theo Nghị định 99/2015/QH13

Tăng mực lương cơ sở từ 01/05/2016 theo Nghị định 99/2015/QH13

Một trong những nội dung được quy định trong Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội ban hàng ngày 11/11/2015. Cụ thể, lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng trang sẽ được tăng từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng 5%) từ 1/5/2016. Trước ngày 01/05/2016, mức lương cơ sở là 1.15050.000 đồng/tháng (được quy ... Read More »