Tin kế toán
Home » Author Archives: lamketoan (page 3)

Author Archives: lamketoan

Tài khoản 421 có số dư hai bên được không?

Tài khoản 421 có số dư hai bên được không?

Tài khoản 421 là tài khoản dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. Vậy tài khoản 421 có số dư bên Nợ hay bên Có; nếu có số dư hai bên thì có được không? Kế toán ... Read More »

Hướng dẫn cách hạch toán và quy định về hàng Cho, biếu, tặng

Hướng dẫn cách hạch toán và Quy định về hàng cho, biếu, tặng

XUẤT HÀNG CHO – BIẾU – TẶNG CÓ TÍNH THUẾ KHÔNG? Hàng cho, biếu, tặng được hiểu đơn giản là hàng tặng không lấy tiền, nhưng không thực hiện theo bất kì một chương trình khuyến mại – xúc tiến thương mại nào cả. Vì thế, hàng cho – biếu – tặng thì sẽ bị chi phối bởi một số vấn ... Read More »

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Mức lương và phụ cấp đóng BHXH 2016

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Mức lương và phụ cấp đóng BHXH 2016

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Mức lương và phụ cấp đóng BHXH 2016 vừa công bố chính thức về mức lương và phụ cấp đóng BHXH năm 2016 như sau: 1. Các khoản phụ cấp đóng Bảo hiểm bắt buộc: Các loại phụ cấp trên bao gồm: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc ... Read More »

Các loại phụ cấp phải đóng BHXH từ 15/02/2016

Các chế độ phụ cấp lương đóng BHXH 1. Phụ cấp khu vực: áp dụng đối với người làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu. Phụ cấp gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung. 2. Phụ cấp trách nhiệm công việc : áp dụng ... Read More »

Ảnh hưởng của chính sách bảo hiểm mới với doanh nghiệp

Ảnh hưởng của chính sách bảo hiểm mới đến các doanh nghiệp

1. Lương tối thiểu chung: Từ ngày 01/05/2016, mức lương cơ sở sẽ là 1.210.000 đồng/tháng. Hiện hành, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng (được quy định tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ). –> Ảnh hưởng: Do mức lương đóng BHXH và BHYT tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu chung nên việc tăng mức lương ... Read More »

Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016

Các khoản phụ cấp đóng BHXH năm 2016

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 85; Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH số 58/2014/QH13; Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm số 38/2013/QH13; Điểm a Khoản 1 Điều 13 Luật BHYT số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung tại Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT; ... Read More »

Phân loại chi phí trả trước thành ngắn hạn và dài hạn theo TT200/2014/TT-BTC

Phân loại chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn

HIỆN NAY, KHI ÁP DỤNG TT 200/2014/TT-BTC thay thế QĐ15 THÌ DOANH NGHIỆP KHÔNG CÒN THEO DÕI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN TRÊN 2 TÀI KHOẢN 142, 242. NHƯNG KHI TRÌNH BÀY BCTC THÌ PHẢI PHÂN BIỆT CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN. VẬY VIỆC PHÂN LOẠI LÀ CĂN CỨ VÀO KỲ HẠN GỐC ... Read More »

Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm có được tính vào chi phí được trừ không?

Chi phí lương không đóng bảo hiểm có được trừ khi tính vào chi phí được trừ không?

Chi phí lương không đóng bảo hiểm cho nhân viên thì có được tính vào chi phí được trừ không? Doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động từ đủ 03 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm cho người lao động. Nếu chủ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động thì tiền lương của người ... Read More »

Đăng ký khai thuế GTGT đối với Doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ

Đăng ký khai thuế GTGT đối với DN có doanh thu dưới 1 tỷ năm 2016

NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ CÓ DOANH THU DƯỚI 1 TỶ ĐỒNG TRỞ XUỐNG TRONG NĂM 2015? Vậy làm sao có thể được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT trong năm 2016? Theo như Điểm A Khoản 3 Khoản 12 của TT119 sửa đổi thông tư 219 về TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ TỰ NGUYỆN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHẤU ... Read More »

Cách xử lý hàng mua không có hóa đơn, chứng từ

Cách xử lý hàng mua vào không có hóa đơn

Đối với các khoản chi phí doanh nghiệp mua vào không có hóa đơn thì căn cứ  vào Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ... Read More »