Tăng mức lương cơ sở từ 01/05/2016 theo Nghị định 99/2015/QH13

Tăng mực lương cơ sở từ 01/05/2016 theo Nghị định 99/2015/QH13
Rate this post

Một trong những nội dung được quy định trong Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội ban hàng ngày 11/11/2015. Cụ thể, lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng trang sẽ được tăng từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng 5%) từ 1/5/2016.

Tăng mực lương cơ sở từ 01/05/2016 theo Nghị định 99/2015/QH13
Tăng mực lương cơ sở từ 01/05/2016 theo Nghị định 99/2015/QH13

Trước ngày 01/05/2016, mức lương cơ sở là 1.15050.000 đồng/tháng (được quy định tại Nghị định 66/2013/NĐ­CP của Chính phủ). Tuy nhiên, Theo Nghị Quyết 99/2015/QH13, từ ngày 1/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng.

Với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, Nghị Quyết 99/2015/QH 13 tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Được biết, vấn đề tăng lương công chức, viên chức đang khá nóng bởi gần 3 năm nay, gần 3 triệu công chức, viên chức vẫn hưởng lương cơ sở “giậm chân” ở mức 1.150.000 đồng. Trong khi đó, từ năm 2013 tới nay, mức lương tối thiểu vùng (dành cho người lao động trong các khu vực doanh nghiệp…) tăng đều đặn tăng trên 10 % mỗi năm. Thậm chí, mức lương tối thiểu vùng 4 (vùng thấp nhất trong 4 vùng lương) cũng đã cao hơn gấp 2 lần so với lương cơ sở.

=> Mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT ­: Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở. ­ Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa không quá 20 lần mức lương tối thiểu vùng. Như vậy: Mức lương tối đa đóng BHXH, BHTY: = 20 X 1.210.000 = 24.200.000

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp