Ảnh hưởng của chính sách bảo hiểm mới với doanh nghiệp

Ảnh hưởng của chính sách bảo hiểm mới đến các doanh nghiệp
Rate this post
Ảnh hưởng của chính sách bảo hiểm mới đến các doanh nghiệp
Ảnh hưởng của chính sách bảo hiểm mới đến các doanh nghiệp
1. Lương tối thiểu chung:
Từ ngày 01/05/2016, mức lương cơ sở sẽ là 1.210.000 đồng/tháng.
Hiện hành, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng (được quy định tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ).
--> Ảnh hưởng: Do mức lương đóng BHXH và BHYT tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu chung nên việc tăng mức lương tối thiểu chung sẽ làm tăng chi phí BHXH và BHYT.
2. Mức lương tối thiểu vùng từ năm 2016
Vùng I: 3.500.000 đồng, tăng 400.000 đồng so với năm 2015
Vùng II: 3.100.000 đồng, tăng 350.000 đồng so với năm 2015
Vùng III: 2.700.0000 đồng, tăng 300.000 đồng so với năm 2015
Vùng IV: 2.400.000 đồng, tăng 250.000 đồng so với năm 2015
--> Ảnh hưởng: Mức lương tối thiểu vùng tăng, dẫn đến mức lương tối thiểu trả cho nhân viên tăng nên chi phí lương của doanh nghiệp tăng.
– Do mức lương tối thiểu tham gia đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT và BHTN) là mức lương tối thiểu vùng (cộng thêm 7% nếu qua đào tạo, cộng thêm 5% nếu làm việc ngành nghề độc hại) nên cũng dẫn đến chi phí bảo hiểm tăng.
– Ngoài ra, do mức lương tham gia BHTN là 20 lần mức lương tối thiểu vùng nên cũng làm chi phí BHTN tăng.
3. Mức lương tham gia bảo hiểm năm 2016
– Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định pháp luật về lao động;
– Từ 01/01/2018, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định pháp luật về lao động.
Các khoản phụ cấp và các khoản bổ sung xem qui định tại điều 3 thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH (Chờ thông tin hướng dẫn của Bộ LĐTBXH).
--> Ảnh hưởng: Hiện nay, đa số doanh nghiệp đóng bảo hiểm trên mức lương cơ bản (thấp hơn rất nhiều so với lương thực nhận), hoặc lương tối thiểu vùng nên việc thay đổi mức đóng này sẽ làm tăng đột biến chi phí bảo hiểm cho doanh nghiệp.
 —Sưu tầm—

Các dịch vụ Lamfketoan.net cung cấp:

Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín-chất lượng tại Tp.HCM; Dịch vụ kế toán tại nhà uy tín, chất lượng tại Tp.HCM

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ  

■ Tel: 0938.06.26.59 (Ms.Thuy Trang)
■ Email: nt.trang8888@gmail.com