Quy định mới về sử dụng dấu phân cách trên hóa đơn

Vừa qua Bộ tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn đã đề cập đến vấn đề sử dụng dấu phân cách trên hóa đơn như sau: Bộ Tài Chính đã sửa đổi, bổ sung Điểm k, Khoản 1, Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC tại […]

Những thay đổi về hoàn thuế GTGT theo Thông tư 99/2016/TT-BTC

Những thay đổi về hoàn thuế GTGT theo Thông tư 99/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 99/2016/ND-CP ngày 29 tháng 6 hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), bao gồm quy trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, trách nghiệm của người nộp thuế và các cơ quan […]

Những điểm mới của luật thuế có hiệu lực ngày 01/07/2016

Những điểm mới của luật thuế có hiệu lực ngày 01/07/2016 Theo Luật 106/2016/QH Ngày 06/04/2016 Quốc hội ban hành Luật 106/2016/QH sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016) như sau: Đối với Luật thuế GTGT […]

Download thông tư 133/2016/TT-BTC

Download thông tư 133/2016/TT-BTC Vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC (ngày 26 tháng 8 năm 2016), hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Tải trọn bộ Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 tại đây: Thông tư số 133/2016/TT-BTC (ngày 26 […]

Những điểm mới Thông tư 133/2016/TT-BTC

Điểm mới Thông tư 133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế QĐ48/2006/QĐ-BTC ngày 30/9/2006, nội dung TT113/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2017 Chế độ kế toán mới […]

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC : Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/01/2013 của chính phủ  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC  có hiệu lực ngày 20/12/2013 và […]

Download phần mềm kế toán SSP-Accounting

Hướng dẫn sử dụng phần ềm kế toán SSP-accounting

SSP-Accounting là phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ kế toán dễ dàng và thuận lợi hơn trong học tập cũng như những ai hiện đang làm kế toán. Phần mềm kế toán SSP-Accounting với các chức năng cơ bản như: kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, mua hàng, bán hàng, tập hợp đối […]

Kế toán Tiền mặt tại quỹ

Kế toán tiền mặt tại quỹ (TK 111)

Tổng hợp kiến thức Kế toán Tiền mặt tại quỹ bộ môn kế toán tài chính doanh nghiệp (Tài khoản 111)-Tiền mặt Khái niệm: Tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm tiền Việt Nam (kể cả ngân phiếu) ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Mọi nghiệp vụ thu, chi bằng tiền […]

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán SSP

Hướng dẫn sử dụng phần ềm kế toán SSP-accounting

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán SSP sẽ giúp cho người dùng có thể tiếp cận với phần mềm dễ hơn và làm việc hiệu quả hơn. Trước khi đọc phần Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán SSP này, các bạn sẽ tìm hiểu về cấu trúc của phần mềm để […]

Download từ điển Anh Việt chuyên nghành kế toán mới nhất

Dưới đây mình chia sẻ cho các bạn 2 quyển từ điển chuyên ngành Kế toán Anh Việt rất hữu ích và cần thiết cho các bạn đang học chuyên nghành về kế toán.   Một bản là cuốn từ điển Anh Anh với 6000 từ thông dụng trong kế toán hiện nay. Từ điển […]