Các khoản chi phí tiền lương không được tính vào chi phí được trừ năm 2016

Các khoản chi phí tiền lương không được tính vào chi phí hợp lý năm 2016
Rate this post

Năm 2016 có nhiều sự thay đổi về tiền lương, tiền công và làm sao để biết các khoản chi phí tiền lương, tiền công nào là không hợp lý sẽ bị loại ra khi tính thuế? Sau đây kế toán NTT liệt kê ra một số khoản chi phí tiền lương không được tính vào chi phí được trừ như sau:

Các khoản chi phí tiền lương không được tính vào chi phí hợp lý năm 2016
Các khoản chi phí tiền lương không được tính vào chi phí hợp lý năm 2016
 • Tiền lương, tiền công thực tế không chi trả
 • Tiền lương, tiền công không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.
 • Tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng hợp đồng lao động hoặc hồ sơ quy chế của công ty
 • Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi
 • Mức dự phòng tiền lương hàng năm vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện (Tiền lương thực chi trong năm).
 • Quỹ dự phòng tiền lương, nhưng qua 30/6 của năm dự phòng chưa chi hết
 • Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ);
 • Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

Và sau đây là một số vấn đề các bạn kế toán còn băn khoăn khi xác định chi phí lương hợp lý và các quy định liên quan cần lưu ý để hạn chế vấn đề chi phí lương không hợp lý:

1.  Không đóng bảo hiểm xã hội, chi phí tiền lương có được tính vào chi phí được trừ?
Hiện chưa có một văn bản nào nói đến nội dung là không đóng bảo hiểm, chi phí tiền lương đó không được tính vào chi phí được trừ. Tuy nhiên, từ năm 2016, giữa cơ quan Thuế và BHXH bắt đầu tiến hành hợp tác, khởi đầu bằng công văn số: 768/TCT-TNCN – V/v Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế

2. Quy định của pháp luật thuế về điều kiện ghi nhận chi phí tiền lương năm 2016
Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.5 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những chi phí không được trừ có quy định những khoản tiền lương không được tính vào chi phí được trừ như sau:

“2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

3. Bộ hồ sơ để ghi nhận chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp vào chi phí hợp lý

Để đưa chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp vào chi phí hợp lý thì cần:

 • – Hợp đồng lao động
 • – Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp (hoặc thoả ước lao động tập thể …)
 • – Quyết đinh tăng lương (trong trường hợp tăng lương)
 • – Chứng minh thư phô tô.
 • – Bảng chấm công hàng tháng.
 • – Bảng thanh toán tiền lương.
 • – Thang bảng lương do DN tự xây dựng.
 • – Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu thanh toán qua ngân hàng

Lưu ý: Các chứng từ phải có đủ chữ ký của người lao động và sử dụng lao động

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp

Tại HCM chúng tôi cung cấp dịch vụ tại tất cả các quận từ: Quận Thủ Đức, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Quận Hóc Môn, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Cần Giờ và các Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12  ./.

MỌI THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN VUI LÒNG LIÊN HỆ  

■ Tel: 0938.06.26.59 (Ms.Trang)
■ Email: nt.trang8888@gmail.com