Đăng ký khai thuế GTGT đối với Doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ

Đăng ký khai thuế GTGT đối với DN có doanh thu dưới 1 tỷ năm 2016
Rate this post

NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ CÓ DOANH THU DƯỚI 1 TỶ ĐỒNG TRỞ XUỐNG TRONG NĂM 2015?

Vậy làm sao có thể được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT trong năm 2016?

Đăng ký khai thuế GTGT đối với DN có doanh thu dưới 1 tỷ năm 2016
                                                      Đăng ký khai thuế GTGT đối với DN có doanh thu dưới 1 tỷ năm 2016

Theo như Điểm A Khoản 3 Khoản 12 của TT119 sửa đổi thông tư 219 về TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ TỰ NGUYỆN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ GTGT như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:
a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.

Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới và phương pháp tính thuế được thực hiện ổn định trong chu kỳ 2 năm.

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

=> Do đó những doanh nghiệp nào mà năm 2015 có doanh thu dưới 1 tỷ đồng trở xuống thì tranh thủ nộp MẪU 06/GTGT trước 20/12/2015 để được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016.

Ví dụ:

Công ty A thành lập từ năm 2011 và hiện nay vẫn đang hoạt động. Để xác định phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2014, Công ty A xác định mức doanh thu như sau:

Cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT hàng tháng trong 12 tháng (từ tháng 12/2012 đến hết tháng 11/2013).

Trường hợp tổng doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng, Công ty A được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong 2 năm (năm 2014 và năm 2015).

Trường hợp tổng doanh thu chưa đến 1 tỷ đồng, Công ty A chuyển sang áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong 2 năm (năm 2014 và năm 2015), trừ trường hợp Công ty A đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Và căn cứ vào doanh thu năm 2015 để thực hiện phương pháp tính thuế mới. Nếu DN muốn áp dụng tính thuê GTGT theo phương pháp khấu trừ thì nộp mẫu 06/GTGT trước 20/12/2015 (trường hợp DN có doanh thu dưới 1 tỷ).

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín-chất lượng tại Tp.HCM; Dịch vụ kế toán tại nhà uy tín, chất lượng tại Tp.HCM

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ  

■ Tel: 0938.06.26.59 (Ms.Thuy Trang)
■ Email: nt.trang8888@gmail.com