Download thông tư 133/2016/TT-BTC

Rate this post

Download thông tư 133/2016/TT-BTC

Điểm mới thông tư 133/2016 thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Download thông tư 133/2016/TT-BTC

Vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC (ngày 26 tháng 8 năm 2016), hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.

Tải trọn bộ Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 tại đây:

Thông tư số 133/2016/TT-BTC (ngày 26 tháng 8 năm 2016)

Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC đến nay đã được 10 năm, hiện đã bộc lộ một số hạn chế và cần phải thay đổi. Chế độ kế toán cho SME lần này dựa trên nền của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và được sửa đổi, điều chỉnh cho đơn giản hơn. Các điểm mới của Thông tư 133/2016/TT-BTC được tổng hợp tại: Những điểm mới thông tư 133/2016/TT-BTC
_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN VUI LÒNG LIÊN HỆ 
■ Tel: 0938.06.26.59 (Ms.Trang)
■ Email: nt.trang8888@gmail.com

Trả lời