Cách xử lý hóa đơn ghi sai thuế suất, tiền thuế, đơn giá, thành tiền

Rate this post

Viết sai tiền thuế, thuế suất, thành tiền, đơn giá trên hóa đơn GTGT xử lý như thế nào?

Cách xử lý hóa đơn ghi sai thuế suất, tiền thuế, đơn giá, thành tiền
Cách xử lý hóa đơn ghi sai thuế suất, tiền thuế, đơn giá, thành tiền

Cách xử lý hóa đơn viết sai được hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

I) Nếu hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống:
Cách xử lý:
– Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó -> sau đó Xuất hóa đơn mới.

II) Nếu đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng thì:
Cách xử lý:
– Gạch chéo 3 liên hóa đơn sai (lưu giữ) -> Tiếp đó Xuất hóa đơn mới thay thế.

III) Nếu đã xé khỏi cuống thì có 2 trường hợp xảy ra:

1. Trường hợp chưa kê khai:

Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai (2 bên ký tên, đóng dấu vào biên bản đó).
Bước 2Gạch chéo các liên và lưu giữ hoá đơn lập sai đó.
Bước 3Lập lại hóa đơn mới (Ghi ngày hiện tại không phải ngày của hóa đơn đã thu hồi)

Hướng dẫn kê khai thuế:
– Kê khai theo hóa đơn mới. (không kê khai hóa đơn cũ)

2. Trường hợp đã kê khai thuế:

Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai, ghi rõ sai sót (Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên).
Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:
– Trên Hoá đơn điều chỉnh: Ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…
– Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Ví dụ cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/17P
Liên 1: Lưu                             Số:         0000077

Ngày..28…tháng..02…năm 2017
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH ABC
Mã số thuế: abc
Địa chỉ: 15A phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại:…………Số tài khoản…………..
Họ tên người mua hàng………Phan Từ Tốn……..
Tên đơn vị………Công CP Thép 27……………
Mã số thuế: xxx
Địa chỉ: 05B phường Tân Đông, huyện Tân An, tỉnh Bình Dương
Hình thức thanh toán:…….Số tài khoản…
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT của hóa đơn  số 0007469, ký hiệu AA/16P, ngày 11/01/2017 từ 0% thành 10% \ \ \ \
   Cộng tiền hàng:                                                                                        \
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                               1.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            1.000.000
Số tiền viết bằng chữ:. Một triệu đồng chẵn.

 

(Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính)
Hướng dẫn kê khai thuế:

Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó kỳ hiện tại cụ thể như sau:
Bên bán: Kê khai như hóa đơn bán ra bình thường
Bên mua: Kê khai như hóa đơn mua vào bình thường (Vì chỉ điều chỉnh tiền thuế, nên các bạn chỉ cần kê khai vào Chỉ tiêu 24, 25)

Chú ý: Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm:
Bên bán: Ghi âm (-)Chỉ tiêu Doanh thu và thuế GTGT” tương ứng trên Tờ khai 01/GTGT.
VD:     -1.000.000 (Đặt dấu trừ (-) trước sau đó ghi số tiền vào)
Bên mua: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua vào và thuế GTGT trên Tờ khai 01/GTGT.

Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi âm trên hóa đơn, nhưng khi kê khai phải ghi âm.

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN VUI LÒNG LIÊN HỆ 
■ Tel: 0938.06.26.59 (Ms.Trang)
■ Email: nt.trang8888@gmail.com

Hoặc xem thêm các dịch vụ kế toán: bán thời gian, dịch vụ kế toán trọn gòi, dịch vụ kê khai thuế tại lamketoan.net

Trả lời