Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu  

Rate this post

Cách ghi hóa đơn hàng khuyến mại không thu tiền, quảng cáo hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo mục 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số  39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:
Những hàng hóa hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải đảm bảo yêu cầu sau:– Những sản phẩm đó phải được đăng ký với Sở công thương.
– Khi xuất hàng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu thì phải lập hóa đơn:
– Nếu không đăng ký với sở công thương thì phải xuất hoá đơn và kê khai thuế như khi bán hàng.

Chú ý: Trên hóa đơn phải ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền quảng cáo, hàng mẫu và chỉ ghi tên, số lượng hàng hoá, không ghi giá trị hàng hoá
– (Nếu lập 1 hoá đơn riêng thì: Dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo).

Sau đây mình xin hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại cụ thể như sau:

VD: Tháng 3/2015 Công ty A áp dụng chương trình khuyến mãi: Mua 10 máy tính ASUS trị giá 10.000.000/chiếc tặng ngay 1 điện thoại Nokia trị giá 1.000.000vnđ

                                   Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 Ký hiệu: AA/13P
Liên 1: Lưu                                      Số:         0000001
Ngày.5…tháng..3 năm 2015

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY A
Mã số thuế:  08793510223
Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:……0938062659.………Số tài khoản……..764790836244…………….
Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Công ty A
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Hình thức thanh toán:..CK…Số tài khoản…711A46838889…..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Máy tính ASUS Chiếc 10 10.000.000 100.000.000
02 Điện thoại  Nokia Chiếc 1
(Hàng khuyến mãi không thu tiền)
      Cộng tiền                                                                                           100.000.000
Thuế suất GTGT:   ..10 %  , Tiền thuế GTGT:                                               10.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                          110.000.000
Số tiền viết bằng chữ:.Một trăm mười triệu đồng.

Lưu ý: Trường hợp các bạn xuất riêng 1 hóa đơn cho các sản phẩm khuyến mại thì:
– Các cột STT, Tên hàng, Đơn vị, Số lượng, Đơn giá ghi như bình thường và ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền.
– Cột: Thành tiền: Bỏ trống
–  Dòng Cộng tiền hàng, thuế suất, thuế GTGT, Thanh toán: Gạch chéo.
_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Ms Trang 0938.06.26.59
Website:  https://lamketoan.net