Mọi người ơi, cho em hỏi cái này với ạ?

Rate this post

Mọi người ơi, cho em hỏi cái này với ạ? Công ty em hoạt động chủ yếu 2 lĩnh vực:

1. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng; Lập trình các phần mềm nhúng.
2. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp. Các đơn vị được phân loại vào nhóm này có thể cung cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống.

Xin mọi người cho ý kiến, trường hê trên có thuộc diện không chịu thuế GTGT đầu ra không ạ?
Cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người!!!

3 thoughts on “Mọi người ơi, cho em hỏi cái này với ạ?

  1. Lê Duy says:

    – “Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật” là đối tượng không chịu thuế GTGT (khoản 21, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC), tức là GTGT đầu vào dành cho hoạt động này cũng không đủ điều kiện được khấu trừ, và được hạch toán thẳng vào chi phí. Đây là trường hợp các hoạt động trên được bán ra trong nước.

  2. Huy Nguyen says:

    “2. Hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình khi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đáp ứng được yêu cầu ở Khoản 1 Điều này, và hoạt động đó thuộc một hoặc nhiều trường hợp trong số các trường hợp sau:

    a) Hoạt động thuộc một hoặc nhiều công đoạn trong các công đoạn từ 2 đến 4 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều 5 Thông tư này đối với sản phẩm phần mềm nêu tại Điểm b, Khoản 1 Điều này.”

    Như vậy, căn cứ vào điểm a trên, trong trường hợp Quý công ty chỉ thực hiện các công đoạn 3, 4 tại Điều 5 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT thì vẫn được coi là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm do đã đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT

Trả lời