Phân loại chi phí trả trước thành ngắn hạn và dài hạn theo TT200/2014/TT-BTC

Phân loại chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
3.7/5 - (4 bình chọn)

HIỆN NAY, KHI ÁP DỤNG TT 200/2014/TT-BTC thay thế QĐ15 THÌ DOANH NGHIỆP KHÔNG CÒN THEO DÕI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN TRÊN 2 TÀI KHOẢN 142, 242. NHƯNG KHI TRÌNH BÀY BCTC THÌ PHẢI PHÂN BIỆT CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN. VẬY VIỆC PHÂN LOẠI LÀ CĂN CỨ VÀO KỲ HẠN GỐC HAY CĂN CỨ TRÊN KỲ HẠN CÒN LẠI?

Phân loại chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
              Phân loại chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn

Lamketoan.net chia sẻ với các bạn kế toán về vấn đề này như sau:

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 102, Khoản 4 quy định về nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục như sau:

4. Phân loại tài sản và nợ phải trả: Tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán phải được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn; Trong từng phần ngắn hạn và dài hạn, các chỉ tiêu được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần.

a) Tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo cáo được phân loại là ngắn hạn;

b) Những tài sản và nợ phải trả không được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn.

c) Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải thực hiện tái phân loại tài sản và nợ phải trả được phân loại là dài hạn trong kỳ trước nhưng có thời gian đáo hạn còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo cáo thành ngắn hạn.

Như vậy khoản mục Chi phí trả trước phải được tái phân loại lại tại thời điểm lập BCTC?

Theo Công văn số 12568/BTC-CĐKT ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Bộ tài chính giải thích các nội dung của Thông tư 200 như sau:

“12. Về chi phí trả trước
Đối với khoản mục chi phí trả trước thì việc phân loại ngắn hạn và dài hạn căn cứ vào kỳ hạn gốc của từng khoản chi phí trả trước mà không căn cứ vào kỳ hạn còn lại để phân loại ngắn hạn, dài hạn. (Không tái phân loại chi phí trả trước dài hạn thành ngắn hạn).”

=> Như vậy có nghĩa là: Doanh nghiệp không phải phân loại lại chi phí trả khi lập báo cáo tài chính. Doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính đối với khoản mục chi phí trả trước căn cứ vào các chỉ tiêu sau:

+ Căn cứ vào kỳ hạn gốc của từng khoản chi phí trả trước.

+ Doanh nghiệp không căn cứ vào kỳ hạn còn lại để phân loại chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn giống các khoản phải thu, nợ phải trả.

Ví dụ: Doanh nghiệp có khoản trả trước tiền thuê nhà trong 2 năm 2015, 2016 là 100 triệu đồng. Khi lập báo cáo tài chính năm 2015 doanh nghiệp phân loại khoản chi phí trả trước này tại ô mã số 261 (Chi phí trả trước dài hạn) trên bảng cân đối kế toán.

Khi lập báo cáo tài chính năm 2016 thì khoản tiền thuê nhà của năm 2016 vẫn được ghi nhận trên ô mã số 261 mà doanh nghiệp không phải phân loại lại chi phí trả trước dài hạn trên.

Quý Doanh nghiệp có thể liên hệ với Lamketoan.net để được tư vấn hoặc cung cấp Dịch vụ thành lập công ty trọn gói và các dịch vụ kế toán khác như: Dịch vụ kế toán trọn gói, Dịch vụ kế toán thuế (Báo cáo thuế), Dịch vụ kế toán bán thời gian… qua:

————————————————————————————-

■ Hotline: 0938.06.26.59 (Ms.Trang)
■ Email: nt.trang8888@gmail.com