Hướng dẫn cách hạch toán theo dõi thuế TNCN sau quyết toán 2018

Hướng dẫn cách hạch toán theo dõi thuế TNCN sau quyết toán 2018 1/ Cách hạch toán, theo dõi số thuế TNCN sau quyết toán Hàng tháng, quý doanh nghiệp có chi trả tiền lương, phải xác định được số thuế TNCN của người có thu nhập. Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện kê khai […]

Hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất

Hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất Xu hướng nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay thì nhu cầu thành lập doanh nghiệp là điều tất yếu, vậy làm sao để chuẩn bị được đầy đủ các hồ sơ cần thiết để thành lập doanh nghiệp, các thủ tục […]

Cách xử lý hoá đơn khi viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế

Khi viết hóa đơn bị sai Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế… thì xử lý như thế nào? Sau đây Kế toán NTT hướng dẫn các bạn cách xử lý các trường hợp trên theo quy định mới nhất: Trước đây theo Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng […]

Cách xử lý hóa đơn ghi sai thuế suất, tiền thuế, đơn giá, thành tiền

Viết sai tiền thuế, thuế suất, thành tiền, đơn giá trên hóa đơn GTGT xử lý như thế nào? Cách xử lý hóa đơn viết sai được hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau: I) Nếu hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống: Cách xử lý: – Gạch chéo các liên và lưu […]

Thuế nhà thầu đối với khoản lãi vay nước ngoài

Thuế nhà thầu đối với khoản lãi vay nước ngoài Thuế Nhà thầu nước ngoài (NTNN) áp dụng cho một số khoản thanh toán cho các công ty, cá nhân nước ngoài, bao gồm lãi tiền vay, tiền bản quyền, phí dịch vụ, tiền thuê, phí bảo hiểm, dịch vụ vận chuyển, chuyển nhượng chứng […]

Quy định mới về sử dụng dấu phân cách trên hóa đơn

Vừa qua Bộ tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn đã đề cập đến vấn đề sử dụng dấu phân cách trên hóa đơn như sau: Bộ Tài Chính đã sửa đổi, bổ sung Điểm k, Khoản 1, Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC tại […]

Những thay đổi về hoàn thuế GTGT theo Thông tư 99/2016/TT-BTC

Những thay đổi về hoàn thuế GTGT theo Thông tư 99/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 99/2016/ND-CP ngày 29 tháng 6 hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), bao gồm quy trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, trách nghiệm của người nộp thuế và các cơ quan […]

Những điểm mới của luật thuế có hiệu lực ngày 01/07/2016

Những điểm mới của luật thuế có hiệu lực ngày 01/07/2016 Theo Luật 106/2016/QH Ngày 06/04/2016 Quốc hội ban hành Luật 106/2016/QH sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016) như sau: Đối với Luật thuế GTGT […]

Download thông tư 133/2016/TT-BTC

Download thông tư 133/2016/TT-BTC Vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC (ngày 26 tháng 8 năm 2016), hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Tải trọn bộ Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 tại đây: Thông tư số 133/2016/TT-BTC (ngày 26 […]

Những điểm mới Thông tư 133/2016/TT-BTC

Điểm mới Thông tư 133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế QĐ48/2006/QĐ-BTC ngày 30/9/2006, nội dung TT113/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2017 Chế độ kế toán mới […]