Ảnh hưởng của chính sách bảo hiểm mới với doanh nghiệp

Ảnh hưởng của chính sách bảo hiểm mới đến các doanh nghiệp

1. Lương tối thiểu chung: Từ ngày 01/05/2016, mức lương cơ sở sẽ là 1.210.000 đồng/tháng. Hiện hành, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng (được quy định tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ). –> Ảnh hưởng: Do mức lương đóng BHXH và BHYT tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu chung […]

Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016

Các khoản phụ cấp đóng BHXH năm 2016

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 85; Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH số 58/2014/QH13; Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm số 38/2013/QH13; Điểm a Khoản 1 Điều 13 Luật BHYT số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung tại Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một […]

Phân loại chi phí trả trước thành ngắn hạn và dài hạn theo TT200/2014/TT-BTC

Phân loại chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn

HIỆN NAY, KHI ÁP DỤNG TT 200/2014/TT-BTC thay thế QĐ15 THÌ DOANH NGHIỆP KHÔNG CÒN THEO DÕI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN TRÊN 2 TÀI KHOẢN 142, 242. NHƯNG KHI TRÌNH BÀY BCTC THÌ PHẢI PHÂN BIỆT CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN. VẬY VIỆC PHÂN LOẠI LÀ CĂN […]

Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm có được tính vào chi phí được trừ không?

Chi phí lương không đóng bảo hiểm có được trừ khi tính vào chi phí được trừ không?

Chi phí lương không đóng bảo hiểm cho nhân viên thì có được tính vào chi phí được trừ không? Doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động từ đủ 03 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm cho người lao động. Nếu chủ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động […]

Đăng ký khai thuế GTGT đối với Doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ

Đăng ký khai thuế GTGT đối với DN có doanh thu dưới 1 tỷ năm 2016

NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ CÓ DOANH THU DƯỚI 1 TỶ ĐỒNG TRỞ XUỐNG TRONG NĂM 2015? Vậy làm sao có thể được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT trong năm 2016? Theo như Điểm A Khoản 3 Khoản 12 của TT119 sửa đổi thông tư 219 về TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ TỰ NGUYỆN […]

Cách xử lý hàng mua không có hóa đơn, chứng từ

Cách xử lý hàng mua vào không có hóa đơn

Đối với các khoản chi phí doanh nghiệp mua vào không có hóa đơn thì căn cứ  vào Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, […]

Tài sản cố định không sử dụng có trích khấu hao không?

Tài sản cố định không sử dụng có trích khấu hao không?

Đối với các tài sản Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động do sản xuất theo mùa vụ hoặc dừng do sửa chữa, di dời thì doanh nghiệp có phải trích khấu hao hay không? Và chi phí khấu hao đó có hợp lý, hợp lệ không? Tương tự như vậy, những tài sản Doanh nghiệp không […]

Nghị định 115 về mức đóng bảo hiểm 2016

Nghị định 115/2015/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội năm 2016

Ngày 11/11/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó Nghị định này quy định chi tiết về việc đóng và hưởng chế độ BHXH dành cho người lao động là công dân Việt […]

Hướng dẫn xây dựng hệ thống thang bảng lương mới nhất

Hướng dẫn xây dựng hệ thống thang bảng lương năm 2015

Khi nào thì doanh nghiệp xây dựng Hệ Thống Thang Bảng Lương nộp cho Phòng Lao động? Hồ sơ, thủ tục cần làm là gì? Và cách làm các hồ sơ đó như thế nào? Lamketoan.net chia sẻ với các bạn những thắc mắc trên và một số vấn đề liên quan đến việc làm […]