Điểm mới Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 22/6/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số […]

Những điểm mới trong Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT

Ngày 05/3/2015 Bộ tài chính ban hành Công văn 767/TCT–CS tổng hợp những điểm mới cần chú ý của TT 26/2015/TT-BTC (ban hành ngày 27/02/2015) hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn. Thông tư hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại […]

Mức phạt chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2015

Theo điều 26 Nghị định Số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 (có hiệu lực từ ngày 10/10/2013) của Chính phủ: Quy định mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), không tham gia BHXH, BHTN… cụ thể như sau: 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 – 1.000.000 đồng […]

Quy định về đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

Những đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc: – Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng). – Những hợp đồng lao động có […]

Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

  Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 của Chính phủ Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2013 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Ngày […]

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC : Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/01/2013 của chính phủ  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC  có hiệu lực ngày 20/12/2013 và […]

Download phần mềm kế toán SSP-Accounting

Hướng dẫn sử dụng phần ềm kế toán SSP-accounting

SSP-Accounting là phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ kế toán dễ dàng và thuận lợi hơn trong học tập cũng như những ai hiện đang làm kế toán. Phần mềm kế toán SSP-Accounting với các chức năng cơ bản như: kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, mua hàng, bán hàng, tập hợp đối […]

Kế toán Tiền mặt tại quỹ

Kế toán tiền mặt tại quỹ (TK 111)

Tổng hợp kiến thức Kế toán Tiền mặt tại quỹ bộ môn kế toán tài chính doanh nghiệp (Tài khoản 111)-Tiền mặt Khái niệm: Tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm tiền Việt Nam (kể cả ngân phiếu) ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Mọi nghiệp vụ thu, chi bằng tiền […]

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán SSP

Hướng dẫn sử dụng phần ềm kế toán SSP-accounting

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán SSP sẽ giúp cho người dùng có thể tiếp cận với phần mềm dễ hơn và làm việc hiệu quả hơn. Trước khi đọc phần Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán SSP này, các bạn sẽ tìm hiểu về cấu trúc của phần mềm để […]

Download từ điển Anh Việt chuyên nghành kế toán mới nhất

Dưới đây mình chia sẻ cho các bạn 2 quyển từ điển chuyên ngành Kế toán Anh Việt rất hữu ích và cần thiết cho các bạn đang học chuyên nghành về kế toán.   Một bản là cuốn từ điển Anh Anh với 6000 từ thông dụng trong kế toán hiện nay. Từ điển […]