Thay đổi tên công ty có sử dụng hóa đơn cũ được không?

Thay đổi tên công ty có được sử dụng hóa đơn cũ không?
Rate this post

Có nhiều thắc mắc xoay quanh vấn đề Doanh nghiệp đổi tên thì số hóa đơn cũ có thể được sử dụng tiếp hay không? Ví dụ: DN muốn thay đổi tên công ty từ TNHH sang công ty Cổ Phần. Thì phần Hóa Đơn cũ có in tên lúc trước khi đổi thành tên công ty mới có thể sử dụng tiếp tục những cuốn hóa đơn cũ còn lại hay không? 

Thay đổi tên công ty có được sử dụng hóa đơn cũ không?
Thay đổi tên công ty có được sử dụng hóa đơn cũ không?

Trường hợp này tại khoản 2, điều 9, thông tư số 39/2014/TT-BTC có quy định cụ thể về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn đã phát hành khi đổi tên doanh nghiệp, cụ thể:


Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh:
Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).


Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

Như vậy, để tiếp tục sử dụng số hóa đơn cũ khi thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp cần làm thông báo điều chỉnh mẫu 3.13 phụ lục thông tư 39, đóng dấu tên mới của công ty vào phần đã in sẵn để tiếp tục sử

Mẫu 3.10 chính là mẫu BKHĐ chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân (BK01/AC)
Mẫu 3.13 chính là mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin ( TB04/AC)

02 mẫu này có ở mục hóa đơn trên hệ thống hỗ trợ kê khai thuế HTKK3.3.4.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp.HCM, Dịch vụ làm báo cáo thuế, Dịch vụ kế toán bán thời gian

Quý khách hàng có thể liên hệ với dịch vụ kế toán NTT để được tư vấn và giải đáp thắc mắc qua

■ Hotline: 0938.06.26.59 (Ms.Trang)
■ Email: nt.trang8888@gmail.com