Thủ tục tham gia Bảo hiểm lần đầu năm 2016

Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm lần đầu năm 2016
Rate this post

Thủ tục tham gia các loại Bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần đầu 2016

Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm lần đầu năm 2016

Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, Thủ tục ­ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 959/QĐ­BHXH năm 2015 về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với nhiều quy định về mức đóng, hồ sơ, thời hạn giải quyết; chu trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH;… được ban hành ngày 09/09/2015. (thay thế Quyết định số 1111/QĐ­BHXH, Bãi bỏ Điều 1 Quyết định số 1018/QĐ­BHXH, Các văn bản quy định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này đều hết hiệu lực.)

Sau đây là các hướng dẫn làm thủ tục đăng kí tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và BHTN lần đầu cho nhân viên trong công ty tham gia lần đầu và DN di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến.

1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN:

Theo điều 4, Điều 13, điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam: Quy định về đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

– Người làm việc theo HĐLĐ ( hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

– Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

Chú ý: Từ ngày 1/1/2018: Những HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng phải tham gia.

– Những lao động làm việc từ 2 nơi trở lên thì: Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

–  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc ngày có hiệu lực từ quyết định tuyển dụng DN phải tham gia BH.

2. Thủ tục đăng kí tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

Căn cứ theo mục I Quyết định 959/QĐ- BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cụ thể như sau:

a. Hồ sơ đối với Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; Người lao động:

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu TK1-TS

b.    Đơn vị sử dụng lao động

– Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu TK3-TS

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS

c.   Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d. Đơn vị sử dụng lao động:

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS( giống như trên)

– Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu TK3-TS ( Trường hợp thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN của DN. VD: Thay đổi tên công ty, địa chỉ, MST, người đại diện pháp luật…) ( giống như trên)

    + Số lượng hồ sơ: 1 bộ

    + Nơi nộp hồ sơ:

           – Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH (Đăng ký lần đầu)

           – Nộp qua mạng ( Chi tiết liên hệ với Cơ quan BH Quận Huyện để biết chi tiết về phương thức nhận hồ sơ)

3. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Căn cứ theo Điều 5, điều 14, điều 18 Quyết định 959/QĐ_BHXH  ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam quy định cụ thể tỷ lệ đóng như sau:

DN phải nộp cho Cơ quan BHXH Quận, Huyện với tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN là: 32,5%

Nộp cho Liên đoàn Lao động Quân, Huyện với tỷ lệ đóng KPCĐ là: 2%

Cụ thể như sau: 

 

Đơn vị sử dụng lao động (22%)

Người lao động (10,5%)

BHXH

18%

8%

BHYT

3%

1,5%

BHTN

1%

1% 

4. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

– Là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Tối thiểu không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, Tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở

5. Cấp sổ bảo hiểm

  • Cấp sổ bảo hiểm lần đầu tham gia:­ Đối với người tham gia BHXH bắt buộc: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. ­ Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. ­ Đối với trường hợp cấp và ghi bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
  • Hồ sơ xin cấp lại Sổ BHXH, BHYT, BHTN:

Căn cứ theo Mục 1 Quyết định 959/QĐ_BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam quy định hồ sơ cấp lại Sổ BHXH, thẻ BHYT, và điều chỉnh nội dung đã ghi trên Sổ BHXH, thẻ BHYT cụ thể như sau:

Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT:

Cấp lại sổ BHYT do mất , hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH

– Tờ khai cung cấp  và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK1-TS ( giống như trên)

– Sổ BHXH đã cấp.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH:

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT ( Mẫu TK1-TS)

– Sổ BHXH

– Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh ( mục 1 Phụ lục 03 theo QĐ 959).

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cấp lại sổ BHYT do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT ( Mẫu TK1-TS);

– Sổ BHXH;

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Cấp lại, đổi thẻ BHYT

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT ( Mẫu TK1-TS):

– Thẻ BHYT ( trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);

– Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT ( Mục II, III Phụ lục 03 đối với trường hợp thay đổi thông tin).

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và giúp doanh nghiệp có thể an tâm để phát triển kinh doanh vì chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp giải quyết từ A -> Z những khó khăn, vướng mắc với cơ quan thuế phát sinh trong quá trình làm việc. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho bạn dịch vụ tốt nhất!

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ  
■ Tel: 0938.06.26.59 – 01667.55.99.96 (Ms.Trang)
■ Email: nt.trang8888@gmail.com