Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN không?

Các khoản phạt hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?
Rate this post
Các khoản phạt hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?
Chi phí Phạt hợp đồng kinh tế khi tính thuế TNDN?
Các khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN không? Theo công văn số 3529/TCT-CS ngày 22/08/2014 của Tổng Cục Thuế thì khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế được cho vào chi phí khi tính thuế TNDN và phải xuất hoá đơn (hoặc lập phiếu chi). Cụ thể như sau:

…3/ Về lập chứng từ đối với khoản chi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng:

Căn cứ khoản 1, điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

– Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thìlập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

– Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơnvà kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.”

Tại Điểm 2.36, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi về tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế với khách hàng thì khi chi tiền Công ty lập chứng từ chi tiền. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế, chứng từ thanh toán trên, Công ty thực hiện xác định tính vào chi phí theo quy định của thuế TNDN.

Như vậy:
– Khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
– Nếu chi bằng tiền thì phải lập phiếu chi và phiếu thu
– Nếu bồi thường bằng hàng hoá thì phải lập hoá đơn và kê khai thuế như bình thường

tien vi pham hop dong kinh co duoc cho vao chi phi

Lưu ý: Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế thì được tính làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu làm đầy đủ thủ tục như hướng dẫn nêu trên. Còn các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính như: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác thì không được đưa vào chi phí được trừ.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán bán thời gian tại Tp.HCM

——————————————————

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại TP.HCM

■ Tel: 0938.06.26.59 (Ms.Trang)
■ Email: nt.trang8888@gmail.com

Leave a Reply

Hotline: 0909.328.672